Aanpak

In-Planee levert maatwerk vanuit partnerschap. Ieder traject is anders, maar de stappen zijn identiek. Om tot perfect passend maatwerk te komen, volgen we onze 7 D’s:
• De ontmoeting 
• Doel: onderzoeken vraag, doel en gewenste resultaten
• Diagnose: inventariseren huidige situatie
• Design: ontwerpen programma om het doel te realiseren
• Dialoog: bespreken en finetunen voorgesteld programma
• Doen: realiseren van het programma
• Doorontwikkelen: evalueren en bijsturen

Methode

We werken vanuit een systemisch perspectief. Dat wil zeggen dat we kijken vanuit de bril dat individu en context met elkaar samenhangen en elkaar beïnvloeden. Om moedige mensen te ontwikkelen werken we van binnen naar buiten. We starten bij jou als individu. Om dappere organisatieculturen te ontwikkelen, werken we van buiten naar binnen. We beginnen bij het organisatiesysteem.

Van binnen naar buiten: de reis van de moedige held(in)


  • Vanuit een systemisch perspectief kijken we naar jou in de context. De organisatiecontext en ook de context waarin je bent opgegroeid.
  • Je wordt je bewust hoe gedragspatronen die je hebt aangeleerd in je persoonlijke geschiedenis, nog steeds spelen in het hier en nu. Want de geschiedenis herhaalt zich steeds opnieuw.
  • Oude, belemmerende overtuigingen en ineffectieve gedragspatronen doorbreken we. In een veilige en uitdagende context ga je ervaren hoe je vanuit nieuwe overtuigingen meer van jezelf gaat inzetten.
  • Tijdens jouw reis, reist de organisatie met je mee. We creëren veilige en uitdagende situaties waarin je steeds meer van jezelf laat zien in je werkcontext. Hierdoor ontwikkelt deze met je mee en brengen jullie elkaar in plané.

Van buiten naar binnen: op weg naar een dappere organisatie


  • We kijken naar de organisatie als een systeem. De organisatiecultuur houdt het systeem bij elkaar en wordt gedragen door de leiders van de organisatie.
  • We onderzoeken de krachten die de omgeving uitoefent op het systeem.
  • We maken de waarden, ongeschreven regels en interactiepatronen van de bedrijfscultuur expliciet en laten zien hoe deze in stand worden gehouden. En hoe deze doorbroken kunnen worden.
  • Als belangrijke dragers van de cultuur, hebben leiders hierin het voortouw.
  • Leiders gaan ervaren hoe zij op spannende momenten ongewenste patronen in de cultuur kunnen doorbreken. Dit vraagt moed want je moet iets doen dat anders is dan wat normaal binnen de huidige cultuur.
  • Hiermee creëer jij als moedige leider een dappere organisatiecultuur waarin mensen met plezier en impact werken en het beste uit zichzelf halen.

Programma's

In onze programma’s creëren we veilige en uitdagende omgevingen waarin mensen een moedigere versie van zichzelf ontwikkelen. Van binnen naar buiten: vanuit je eigen verhaal, kwaliteiten en autonomie, impact maken in je organisatie. En van buiten naar binnen: vanuit de uitdagingen, ambities en strategie van de organisatie een cultuur ontwikkelen waarbinnen mensen met plezier werken en maximaal impact maken. Afhankelijk van de vraag werken we van binnen naar buiten of van buiten naar binnen. Maar altijd nemen we beide kanten mee. Zo brengen wij mens en organisatie in plané.

In plané is een begrip uit de watersport. Als een boot in plané gaat surft deze als het ware op het water, in plaats van erdoorheen. Hierdoor krijgt de boot minder weerstand en nog meer snelheid. Dat is wat ook gebeurt als mensen en organisaties elkaar versterken om vanuit moed, vertrouwen en autonomie te handelen. Door de combinatie van moedige mensen en dappere organisatieculturen komen mens én organisatie in plané.

Leiders

Leiderschap is een keuze en heeft niets met plek of positie te maken. Iedereen kan een leider zijn. In onze programma’s leer je hoe jij een moedige leider kunt zijn. Van je eigen leven en werk. Hoe jij impact kunt maken in jouw organisatie en hoe je met jouw leiderschap waarde creëert en de wereld een beetje mooier maakt. Nu en in de toekomst. Voor jezelf, de mensen om je heen, de organisatie en de omgeving.

Talenten

Iedereen heeft talenten, maar vaak laten we niet al onze talenten zien. Omdat we niet durven of niet weten dat we ze hebben. Soms omdat onze eigen overtuigingen ons in de weg zitten of omdat de omgeving ons ontmoedigt. In onze talentprogramma’s herontdek je je eigen talenten en welke hindernissen je moet nemen om je talenten ten volle in te zetten. In een veilige en uitdagende omgeving buigen we jouw belemmerende overtuigingen om en ervaar je hoe je vanuit nieuwe overtuigingen meer van jezelf gaat inzetten. In je werk creëren we de omstandigheden zodat jij je talenten optimaal kunt laten zien en benutten.

Teams

Samenwerken in teams is vaak inspirerend, maar soms ook ingewikkeld. Hoe haal je het beste uit jezelf en elkaar? Hoe versterk je elkaar om samen tot ongekende resultaten te komen? Hoe blijf je trouw aan jezelf en lever je als team resultaten? Wij begeleiden teams op boven- en onderstroom. Gezamenlijk analyseren we de teamdynamiek. Welke invloed hebben de rationele afspraken op de onderlinge verhoudingen? En andersom; hoe beïnvloedt de menselijke interactie in het team de zakelijke rollen, taken en verantwoordelijkheden? Op basis van deze diagnose begeleiden we het team naar een situatie waarin de gewenste resultaten worden behaald én de teamleden met plezier en passie met elkaar samenwerken. Een team in plané.

Organisaties

“Culture eats strategy for breakfast”. Deze uitspraak van managementgoeroe Peter Drucker is nog steeds actueel, en misschien zelf meer dan ooit. Als je organisatiecultuur de strategie niet ondersteunt, dan verandert er niets. En met de huidige ‘War for Talent’ is organisatiecultuur het belangrijkste criterium waarom mensen voor een bepaalde organisatie kiezen. Maar hoe creëer je een organisatiecultuur waarin mensen met plezier werken, het beste van zichzelf willen geven en samen de beste resultaten leveren? Waar mensen elkaar versterken, impact maken en zich vrij voelen om zich uit te spreken? Wij helpen je om een organisatiecultuur te creëren die zowel veilig als uitdagend is. Zodat mensen de beste versie van zichzelf kunnen zijn. Zo brengen wij jouw organisatie in plané.